قاب عکس جلبکی – تصفیه کننده بیولوژی هوا

کاهش کیفیت هوای منازل و ادارات به دلیل افزایش دی اکسیدکربن و آلاینده های دیگر چالشی است که امروزه زندگی بشر با آن مواجه است. کاهش غلظت اکسیژن کمتر از 19.5% باعث بروز سردرد و ناراحتی های جبران ناپذیر دیگری در اندام ها می شود. بعلاوه آلودگی ها وعوامل بیماریزایی دیگری در هوا وجود دارد که خود تهدید های جدی به همراه دارند. بنابراین خانه ما روزانه در معرض تنش هایی است که همیشه با چشم دیده نمی شوند. این تهدیدها شامل ذرات معلق، گازهای فرار و باکتری ها هستند.

 گروه سولاگا برای جلوگیری از این پدیده   Alweرا ساخته است. ریزجلبک های تصفیه کننده ی هوا که با فعالیت متابولیکی خود و داشتن حساسیت بالا در به دام انداختن آلاینده ها باعث تصفیه هوا شده و بطور فعال هوای تازه تولید می کند. در قلب Alwe  بیوفیلم ریزجلبکی است که بطور فعال هوای آلوده را گرفته و تبدیل به هوای سالم و بی ضرر می کند و بعنوان تصفیه کننده ی هوای  زنده عمل می کند. هوای آلوده در فضای مرطوب این فیلم زیستی گیر میافتد. آلاینده ها سپس غیرفعال شده و توسط این ریزجلبک ها مصرف می شوند. در بررسی های موسسه فدرال دانشگاه تحقیقات و تکنولوژی برلین  مشخص شده است که بیوفیلم های ریزجلبکی بطور موثری می توانند به آلاینده های هوا متصل شوند. آلاینده هایی مثل اکسید نیتروژن و ذرات ریز برای سلامتی مضر هستند. آزمایش های اولیه در موسسه فدرال تاکید می کند که ریزجلبک ها دارای متابولیسم سازگارتری نسبت به دیگران گیاهان هستند که  می توانند مقادیر زیادی از این آلاینده ها را بشکنند.

جلبک ها سیستم های ویژه ای دارند که آنها ها را قادر می سازد تا هوا را در شرایط  نوری مختلف تصفیه کنند. ریزجلبک ها مانند گیاهان فتوسنتز می کنند. این بدین معناست که با مصرف دی اکسیدکربن با کمک نور خورشید اکسیژن تولید می کنند. همه موجودات فتوسنتز کننده دو مسیر متابولیکی را در پیش می گیرند: از یک طرف فتوسنتز انجام می گیرد، دی اکسید کربن درترکیب  با انرژی خورشیدی یا نور مصنوعی قرار گرفته و اکسیژن  و گلوکز تولید می شود. از طرف دیگر تنفس سلولی انجام می شود که در تاریکی و در نور کم رخ می دهد،  گلوگز که در فتوسنتز تولید شده بود بعنوان حامل انرژی متابولیزه می شود، اکسیژن  به مصرف رسیده  و  دی اکسید کربن آزاد می شود. 

شدت نوری که در موازنه  بین فرایند فتوسنتز و تنفس است، به میزان دی اکسیدکربن آزاد شده بستگی دارد و در زیست شناسی به نقطه جبرانی نور معروف است.  به دلیل سیستم های نوری سازگار در بیوفیلم های ریزجلبکی،  این نقطه  کمتر از گیاهان دیگر است، بنابراین در نور های کم، تثبیت دی اکسیدکربن در فتوسنتز،غالب بوده و همین مسئله  کارایی بیشتر بیوفیلم های ریزجلبکی را نسبت به گیاهان دیگر نشان می دهد.

ریزجلبک ها برای متابولیسم خودشان نیاز به نور دارند. قاب عکس جلبک (Alwe)  بهترین گزینه برای اتاق هاست ونباید در معرض مستقیم خورشید قرار بگیرند. اگر نور خورشید شدید باشد آب بیشتری تبخیر شده و ریزجلبک ها ممکن است شکسته شده بیوفیلم  از بین خواهد رفت. اگر این اتفاق افتاد نگران نباشید و فقط تابلو را در سایه قرار دهید تا این بیوفیلم دوباره بازیابی شود. در هر قاب عکس یک مخزن آب نیز تعبیه شده است که هر دو هفته یکبار  نیاز به پرشدن دارد.

رنگ Alwe در طول زمان تغییر می کند. Alwe شامل جلبک های زنده است که با شرایط نوری محل استقرار سازگار می شوند. در مکان های سایه دار این جلبک ها رنگ سبز پررنگ به خود می گیرند، نشان می دهد که ریزجلبک ها  رنگیزه های بیشتری را تجمیع کرده تا بطور موثری نور بیشتری را جذب کنند. در مکان های شبه سایه دار، ریزجلبک ها برای فتوسنتز  به رنگیزه های کمتری نیاز دارند پس روشن تر بوده و رنگ سبز طبیعی تری دارند. در نور مستقیم خورشید سرریز انرژی  در جلبک ها بوجود می آید. در چنین شرایط خاصی ممکن است سیستم زیستی جلبک ها شکسته شود و در نتیجه  رنگ آن ها به سبز روشن یا حتی به زردی می گراید.

این که بیوفیلم جلبکی تا چه زمانی می تواند زنده بمانند نیاز به گذشت زمان دارد. به این دلیل که این فیلم های جلبکی بطور کلی نوپدید هستند، مدت زمان زیادی از  تحقیق بر روی آنها نگذشته است. برخی از این فیلم های زیستی تقریبا 4 ساله شده اند و هنوز هم سالم و فعال هستند. از آنجاکه فیلم های زیستی مواد زنده ای هستند، مدت زمان حیات آنها بطور مستقیم بستگی به شرایط نگهداری و محل استقرار آنها دارند.

Alwe علاوه بر اینکه یک تابلوی دیواری اقتصادی است یک طرح هنری  جلبکی است  که با معماری ویژه ای که طراحان آن خلق کرده اند به فضای اختصاصی دیوار ها هم در منازل و هم در ادارات زندگی می بخشد.

ما می خواهیم زندگی هر روزه مردم  و آینده ی تولید انرژی را تغییر دهیم. تا جهانی بهتر و سبزتر برای آینده خلق کنیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fa_IRفارسی
پیمایش به بالا